Nieuws | Trafiekresultaten 2012
10-01-2013 (11:46)

 

Internationaal zakelijk verkeer +2,4%, beste jaar sinds 2008.

Oxford Economics bevestigt grote toegevoegde waarde zakenluchtvaart.

In 2012 zijn in het totaal 33.531 vliegtuigbewegingen geteld op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem, tegen 33.294 een jaar eerder.

Dit betekent een groei van een kleine 1%.

Er waren met een totaal van 69.227 iets minder reizigers (-0,5%).

 

Zoals bekend mikt de uitbater in de eerste plaats op de internationale zakenluchtvaart en de medische vluchten  in de westelijke delen van Vlaanderen en de noordelijke helft van de Eurometropool.

 

In dit segment zijn er met 2.480  2,4% meer vliegtuigbewegingen geregistreerd, met op deze vluchten 0,9% minder reizigers (10.453) dan een jaar eerder. Deze lichte daling van het aantal passagiers kwam er doordat het jaar voordien, in 2011, charters naar de ITMA-beurs in Barcelona plaats vonden. En deze beurs is slechts vierjaarlijks.

 

Het aantal medische vluchten bedroeg 150 en bevindt zich daarmee verder op een hoog peil.

 

Het buitenlands zakelijk verkeer groeit sinds de scherpe recessie van 2008  weer aan en bereikt zelfs zijn hoogste peil sinds dan. En dat ondanks het uitblijven van betekenisvol herstel van de economie.

Het bestuur is dan ook verheugd met deze positieve evolutie.

 

Het niet-zakelijk verkeer, ongeveer 80% professionele scholing en training, is er in 2012 met 1,3% op vooruit gegaan tot 29.828 bewegingen, met een status quo wat het aantal reizigers op deze soort vluchten betreft (56.029).

 

Op 31 oktober 2012 heeft het Britse onderzoeksinstituut Oxford Economics een studie vrijgegeven die de betekenis van onze specialiteit zakenluchtvaart voor de Europese Economie in beeld brengt.

 

De conclusies zijn samengevat de volgende:

zakenluchtvaart is een cruciaal onderdeel van het Europese transportnetwerk, het verhoogt de efficiëntie van het zaken doen, het vult het netwerk van lijndiensten aan, het is voor bedrijven een heel belangrijk werkmiddel. De lokale economie heeft er baat bij en er kan extra tewerkstelling uit voortvloeien. De zakenluchtvaart kan de economie in Europa nieuwe impulsen geven.

 

Wat detaillering:

elke passagier op een zakenvlucht draagt volgens de studie negen maal meer bij tot het bruto binnenlands product dan een zakenpassagier op een gewone lijnvlucht.

Het betreft dan ook de “business leaders”, de sleutelfiguren van de bedrijven, die beslissen over de investeringen en de tewerkstelling.

Deze personen zelf schatten de waarde van een zakenvlucht 8 tot 15 maal hoger in dan die van een lijnvlucht.

Voor de bedrijfstop blijft “face to face” contact belangrijk om akkoorden te sluiten.

De tijdswinst die zakenluchtvaart oplevert wordt sterk naar waarde geschat.

Steden en gebieden worden via hun kleinere luchthavens toch met elkaar verbonden en belanden zo niet in de periferie.