Nieuws | Vacature voor een Verkeersinformatiegever (Flight Information Service Officer)
07-07-2011 (19:51)

 

De FISO heeft een grote strategische en operationele verantwoordelijkheid ten aanzien van de exploitatie van het luchtvaartterrein Kortrijk-Wevelgem en van zijn gebruikers, in eerste orde het groeiend belangrijke segment van de zakenluchtvaart.

De West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.) is een overheids- samenwerkingsverband van dertien Zuid-West-Vlaamse gemeenten, de Provincie West-Vlaanderen en twee andere streek-intercommunales.   Zij heeft een dubbele opdracht:

1) de internationale zakenluchthaven Kortrijk-Wevelgem uitbaten, als noodzakelijke economische uitrusting en logistieke troef voor de handel en de industrie in de regio; 

2) de luchtvaart in het algemeen bevorderen, bijvoorbeeld door ruimte te bieden voor de opleiding tot piloot en door toegevoegde economische waarde en hoogwaardige tewerkstelling te creëren.

 

De luchthaven kent ingrijpende wijzigingen inzake de vliegverkeersbeveiliging, door op til zijnde infrastructuurwerken en door de daaraan verbonden beheershervorming met een beoogde privatisering van de uitbating. 

Het luchtvaartterrein moet qua design en procedures voortdurend voldoen aan de vereisten eigen aan het certificaat van internationale luchthaven, volgens de ICAO-code “2 B”.

Op de verkeerstoren werkt tijdens de openingstijden van de luchthaven steevast minstens één  verkeersinformatiegever of “flight information service officer”, afgekort “FISO”. 

Het team bestaat uit zeven plichtsgetrouwe personen.

Naar aanleiding van het bereiken van de pensioenleeftijd van één van hen op 1 oktober 2011 zoeken wij tegen die datum als opvolger een nieuwe 

FLIGHT INFORMATION SERVICE OFFICER (FISO)”

 

De FISO heeft een grote strategische en operationele verantwoordelijkheid ten aanzien van de exploitatie van het luchtvaartterrein Kortrijk-Wevelgem en van zijn gebruikers, in eerste orde het groeiend belangrijke segment van de zakenluchtvaart.

Hij is het eerste en directe zowel technische als algemene contactpunt met de piloten en vliegmaatschappijen, de klanten van de luchthaven.

 

Functieprofiel

 

Goede sociale en communicatieve vaardigheden hebben, in staat zijn zich vlot in te passen in het team van verkeersinformatiegevers, integer, objectief, discreet en plichtsbewust zijn en klantvriendelijk maar ook “rechtvaardig” optreden. Genieten van een typische internationale sfeer.

Planmatige en gestructureerde aanpak met aandacht voor kwaliteit, stiptheid en nauwkeurigheid.

Zeer zelfstandig kunnen werken, zeer goed overweg kunnen met zeer onregelmatige uren en wachttijden. Stressbestendig zijn en aandacht hebben voor de omvang van het verkeersinformatiemandaat en ook zijn grenzen. Wij zoeken een echte “veiligheidsfreak” die eventuele pijnpunten doeltreffend meldt en/of meteen aanpakt; “safety culture” is trouwens het jaarthema 2011 van de W.I.V.

Luisterbereid zijn naar eventuele vragen of klachten toe en de informatie goed doorspelen aan het management. Suggesties doen tot verbetering tijdens vergaderingen of de dag door.

 

Algemene toelatingsvoorwaarden

 

Een gedrag aantonen dat in overeenstemming is met de functie. De burgerlijke en politieke rechten genieten en een blanco strafregister bezitten.

Medisch geschikt zijn voor het uitoefenen van de functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden

 

Ofwel houder zijn of geweest zijn van minstens een vergunning van privaat piloot        

met de nodige vliegervaring, ofwel een opleiding genoten hebben als ATC (Air Traffic Controller). Dit kan zowel burgerlijk als militair verkeersleider zijn.

Houder zijn van het Beperkt Certificaat Van Radiotelefonist Van Luchtvaartstations.

Een goede kennis hebben, zowel schriftelijk als mondeling, van het Nederlands en het Engels. Men dient het attest te bezitten of te behalen van English Proficiency met minimaal niveau 4.

 

De bereidheid tonen om de volgende kennis en ervaring te verwerven en te demonstreren op de kortst mogelijke termijn:

 • Vliegverkeersregels in het algemeen en de procedures eigen aan de operaties van het luchtvaartterrein Kortrijk-Wevelgem.
 • De procedures en praktische toepassing daarvan die betrekking hebben op Flight Information Service en Alerting Service.
 • De luchtvaarttermen, de terminologie (woorden en zinnen) van de procedures gebruikt in de luchtvaart alsook het gespelde alfabet.
 • De communicatie codes en de daarbij gebruikte afkortingen.
 • De air traffic services en de algemene organisatie van het luchtruim in België.
 • De procedures van coördinatie tussen de AFIS en de andere verkeersleidingdiensten. (ACC, FIC).
 • Kennis van het verwerken van meteo data en het effect van lokale meteoverschijnselen.
 • Kennis van en ervaring met de infrastructuur van een luchthaven  in het algemeen en Kortrijk-Wevelgem in het bijzonder (runways, taxiways, seinveld, movement/manoeuvring/landing areas, veiligheidsgebieden, obstacles, markeringen en verlichtingen, ...) en van de "surrounding airspace",
 • Kennis van en ervaring met de operationele aspecten (circuits, minima, coördinatie, ...), met het gebruik van luchtvaartkaarten, met het behandelen van vliegtuigongelukken of –incidenten en kennis hebben van het rampenplan.
 • Kennis van de inhoud van het K.B. van 15 september 1994, het K.B. van 27 januari 2004 en de circulaires ACC-01,GDF-03, 
 • Kennis van de inhoud en het gebruik van de AIP, kennis en ervaring hebben met het gebruik van NOTAMS
 • Capaciteit hebben om het handboek verkeersinformatie en het vliegveldhandboek te begrijpen en toe te passen.
 • Een goed technisch inzicht krijgen in de werking van alle aanwezige instrumentering, waarbij gebreken meteen worden gesignaleerd. 

 

Tenslotte:

De afstand woonplaats-luchthaven Kortrijk-Wevelgem kan medebepalend zijn.

Men dient eigen vervoer te hebben. 

 

Kandidaturen

 

Geïnteresseerden kunnen tot 20 augustus 2011 een sollicitatiebrief met c.v. en foto sturen, per post naar de voorzitter van de raad van bestuur van de W.I.V., Luchthavenstraat 1 bus 1 in 8560 Wevelgem en ook naar airport.kortrijk.directeur@skynet.be en airport.kortrijk@skynet.be

 

 

Selectieprocedure

 

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een onderhoud met het management. 

De hierna weerhouden kandidaten dienen een examen door te maken waarna de best gekwalificeerde de nieuwe FISO op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem wordt. 

 

Aard en plaats van de tewerkstelling, contract en bezoldiging

 

De tewerkstellingsplaats is de verkeerstoren van de luchthaven.

Men moet bereid zijn om zeer flexibel en geduldig in een variabel uurrooster te werken, afwisselend op weekdagen, weekenddagen en feestdagen en zowel overdag als af en toe eens ’s nachts, ’s ochtends vroeg en/of ’s avonds laat.

 

De W.I.V. biedt aan de FISO een arbeidsovereenkomst van –in eerste instantie- bepaalde duur aan, met name zes maanden. Deze is verlengbaar –mogelijk tijdelijk nog voor een bepaalde duur- mits een positieve evaluatie. Men wordt een contractueel bediende in overheidsdienst.

De W.I.V. biedt een brutostartwedde van 1.958,27 euro (index 06/11) per maand, te verhogen met loonsupplementen voor de uren tussen 22 en 07 uur, met maaltijdcheques à 3,50 euro, een hospitalisatieverzekering en een dertiende maand, een groepsverzekering en de voordelen van de gemeenschappelijke Vlaamse sociale dienst w.o. vakantiekortingen.