Nieuws | Luchthaven heeft bezwaar tegen 2 van de 5 beoogde windturbines op de LAR.
05-10-2010 (16:18)

 

De luchthaven Kortrijk-Wevelgem heeft wel degelijk bezwaar aangetekend tegen twee van de vijf beoogde windturbines op de transportzone LAR omwille van de hoogtes.

Op 14 september 2010 heeft de luchthavenbeheerder W.I.V. in het kader van een standaard bevragingsprocedure formeel aan de F.O.D. Mobiliteit, afdeling Directoraat-Generaal Luchtvaart laten weten dat twee van de vijf, het dichtst naar de luchthaven toe, de veiligheidsvlakken van de internationale luchthaven zouden doorboren.

Het directiecomité van de W.I.V. merkte, dat op een informatievergadering voor bewoners bouwheer Electrabel liet verstaan dat er geen belemmeringen zijn voor de turbines, wat bij deze ten overvloede en opnieuw wordt tegengesproken.
 
Het is niet omdat het bedrijf Belgocontrol geen bezwaren zou geformuleerd hebben dat daarmee de kous af is.