Nieuws | 3,5 % meer zakenreizigers dan in 2009
04-01-2011 (13:07)

 

Verkeer vaak ontwricht door de natuurelementen.

In 2010 zijn in het totaal 32.020 vliegtuigbewegingen geteld op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Gemiddeld zijn dat per dag 88 luchtvaartbewegingen.

Het totale aantal nam met zo’n 2% af tegenover 2009. De bezetting op de vliegtuigen nam dan weer wat toe waardoor het aantal passagiers in zijn totaliteit met 1% toenam.

Het zakelijk verkeer kende ook een terugloop wat de vliegtuigbewegingen betrof, met een kleine 6%. De gemiddelde bezetting groeide hier echter nog wat sterker dan gemiddeld waardoor het aantal passagiers in dit segment met 3,5% toenam.
De bedrijfswereld moest in 2010 bekomen van de financiële en economische crisis van 2009 waardoor het herstel van de zakenvluchtmarkt beperkt bleef. 


Het hevige winterweer, zowel in januari, februari als november en december en de vulkanische aswolk in april, met de dagenlange verplichte luchthavensluiting, zorgden voor annulaties, uitstel en onzekerheid. Dit kwam de boekingen uiteraard niet ten goede, niet alleen in de eigen regio maar in gans Europa. Bij normale omstandigheden was een procentuele groei met dubbele cijfers nochtans zeker mogelijk geweest. In de loop van het het jaar tekende zich al een zeer voorzichtig herstel af op de expressvrachtmarkt en er verschenen een aantal nieuwe zakenvliegtuigen. 

Het aantal nachtvluchten bleef stabiel op 107; meestal betreft het medische vluchten. In het totaal tellen we zo’n 150 repatriëringen en orgaantransplantvluchten per jaar.

Het niet-zakelijk verkeer, waaronder voor 80 à 90% professionele scholing en training, had het ganse jaar een lichte voorsprong op 2009. 

Deze werd teniet gedaan door een zeer sombere herfst met veel lage bewolking  en de  ijzige winterperiode van eind 2010. 
Hieruit resulteert een uiteindelijke daling van deze vliegtuigbewegingen met 2%.


Er is tenslotte 1,33 miljoen liter vliegtuigbrandstof omgezet, wat een status quo betekent tegenover 2009.


Hierna volgen de trafiekcijfers in detail: