Nieuws | Trafiekresultaten 2009
04-01-2010 (08:11)

 

Het vliegverkeer groeide alles samen met 2%.

Het gedeelte professioneel verkeer nam met één derde af, vooral door het wegvallen van internationale expressvracht, maar is in herstel.

Specialiteit medische vluchten, 24 op 24 uur.

Na het recordjaar 2008 kan de beheersmaatschappij in 2009 toch nog een kleine groei optekenen voor wat de totaliteit van het vliegverkeer betreft, met name van 2%.

Zoals te verwachten was onderging het segment professioneel verkeer de gevolgen van de crisis.

De daling met ongeveer één derde is voor een belangrijk deel te wijten aan het stilvallen van het dagelijkse expressvrachtvervoer, eerder goed voor een kleine 600 bewegingen op jaarbasis.

Cijfers van de I.A.T.A., dit is de mondiale vertegenwoordiger en monitor van de luchtvaartindustrie, betreffende het vrachtverkeer, tonen aan dat Europa wereldwijd nog het ergst is getroffen door de crisis. Heel wat vrachtlijnen zijn inderdaad nog steeds opgeschort en de volumes lagen in het begin van het jaar vaak tientallen procenten lager dan in 2008.

Het internationaal zakelijk verkeer van passagiers op Kortrijk-Wevelgem herstelde zich al wat in de loop van het jaar, met naar het jaareinde toe stilaan een status quo tegenover 2008.

Orgaan- en patiëntvluchten, vaak nachtelijk, namen verder toe. Een mooi voorbeeld was een transplantvlucht tijdens de Kerstnacht vanuit Duitsland via Kortrijk-Wevelgem naar Gent, waarbij de luchthaven in allerijl en met man en macht de startbaan sneeuw- en ijsvrij maakte, letterlijk een vitale rol speelde en daarvoor brede erkenning kreeg.

Hier volgen de trafiekcijfers in detail:

Investeringen in nieuwe luchtvaartgebouwen en vliegtuigen.

De luchthavengebruikers bereiden zich voor op de toekomst. Er zijn gronden aangekocht en bouwvergunningen aangevraagd voor nieuw te plaatsen vliegtuigloodsen.  Nieuwe  vliegtuigtypes komen eraan.

De luchttaxi-operatoren Abelag en Air Service Liège starten met een generatie lichtere jets maar daarnaast ook intercontinentale vliegtuigen en toestellen met meer zitplaatsen. De Capital Aircraft Group verankert dan toch zijn positie op Kortrijk-Wevelgem door de plaatsing van nieuwe toestellen en het bijbouwen van vliegtuigloodsen.

Er worden pogingen ondernomen om, mits een aantrekkende markt, de expressvrachtvluchten weer verder te zetten.

De luchtvaartklanten wachten de beheershervorming van de W.I.V., die zoals bekend al een tijd op stapel staat, niet af om initiatieven te nemen.