Nieuws | Eerste halfjaar 2008: 13,8% meer buitenlandse zakenreizigers dan een jaar eerder.
08-07-2008 (16:26)

 

Het aantal vliegtuigbewegingen is over de eerste jaarhelft weer wat gegroeid ten aanzien van de eerste helft van 2007. Met name het buitenlands zakelijk verkeer zat verder in de lift: er zijn 4,3% meer business flights geteld met daarop bijna 14% meer reizigers.

Verschillende zowel aankomende als vertrekkende toestellen hebben een actieradius tot 5 à 7000 km, wat aantoont dat de wereld snel kleiner wordt en de mundialisering van de economie doorzet. Rechtstreekse vluchten bijvoorbeeld uit Canada of naar het centrum van Rusland zijn geen zeldzaamheid meer.

Het is interessant om vast te stellen dat Zuid-West-Vlaanderen en de aangrenzende regio’s op de kaart staan voor de betrokken belangrijke beslissingsnemers.

Juridische basis voor de beheershervorming is rond.

Op 3 juli 2008 keurde het Vlaams parlement het ontwerpdecreet goed dat de beoogde nieuwe beheersvorm voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem een wettelijke basis geeft. Er kan nu verder werk worden gemaakt van de oprichting van de publieke infrastructuurbeheerder en het aantrekken van een private exploitant. Verschillende instanties uit de regio en het Vlaams gewest werken hieraan verder. Het invullen van het ontdubbelde beheersmodel is een voorwaarde om de internationale luchthaven verder te kunnen uitbaten en renoveren.

Voorbereiding van de verdere renovatie.

Verschillende technische diensten bereiden volop de verdere infrastructuurvernieuwing voor. Men wil zo snel mogelijk tot aanbesteding en uitvoering van de werken kunnen overgaan wanneer de budgetten à 5,5 miljoen euro effectief vrijkomen. Concreet worden rond deze tijd de afwatering en de bodemsoort geanalyseerd.

Certificaat van internationale luchthaven verlengd.

Op 30 juni 2008 ondertekende de directeur-generaal Luchtvaart het certificaat van internationale luchthaven, dat loopt van 1 juli 2008 tot 30 juni 2011. Het certificaat verklaart de luchthaven Kortrijk-Wevelgem verder bruikbaar voor het internationaal luchtverkeer, mits de exploitatie blijft gebeuren volgens de door de internationale burgerluchtvaartorganisatie I.C.A.O. voorgeschreven normen. Een aantal correcties dienen wel nog doorgevoerd te worden, waarvoor formeel uitstel is verleend tot bepaalde data tijdens die driejarige periode.