Nieuws | Nieuwe beheerstructuur voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem formeel geactiveerd - de luchthaven eist haar plaats op als volwaardige Vlaamse regionale luchthaven
29-03-2018 (10:35)

 

De West-Vlaamse Intercommunale Wevelgem-Bissegem (W.I.V.W.B.), een samenwerkingsverband tussen 13 lokale partners, dat tot voor kort instond voor het beheer en de uitbating van de luchthaven, is sinds gisteren officieel overgenomen. Meteen werd een nieuwe vennootschap geactiveerd, zijnde de NV Internationale Luchthaven Kortrijk- Wevelgem (NV ILKW), die alle rechten en plichten van de oude structuur overneemt via een zogenaamde overdracht van algemeenheid. De POM West-Vlaanderen staat in voor 57% van de aandelen in de nieuwe structuur, het Vlaams Gewest 33% en Intercommunale Leiedal 10%.

Het heeft heel wat voorbereidende stappen en beslissingen gevergd in een complex dossier, maar onder impuls van de POM West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest werd gisteren een definitieve akte verleden waarbij het beheer en de uitbating van de luchthaven in handen komt van 3 nieuwe aandeelhouders. Via het Vlaams Gewest is meteen de verankering van Kortrijk-Wevelgem als volwaardige Vlaamse regionale luchthaven, net zoals Antwerpen en Oostende-Brugge, verzekerd. De nieuwe structuur is een stuk eenvoudiger en zou bijgevolg ook een stuk slagkrachtiger moeten zijn en dus beter aangepast aan de toekomstige uitdagingen.

Deze hervorming was noodzakelijk om binnen afzienbare tijd over te kunnen gaan naar een volledige privatisering van de exploitatie van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem, conform het Vlaams decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthaven (het zogenaamde LOM/LEM-decreet). De nieuwe vennootschap heeft als belangrijkste doelstelling deze overgang richting privatisering mogelijk maken.

De nieuwe aandeelhouders hadden verschillende voorwaarden gesteld alvorens deze nieuwe structuur kon worden geactiveerd, waaronder een definitieve regeling voor dienstverlening op het vlak van luchtverkeersnavigatie alsook een sluitende financiering op dat vlak. De POM West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest hebben hiervoor de afgelopen periode intens onderhandelingen gevoerd en zijn erin geslaagd om hiervoor de nationale luchtverkeersleider Belgocontrol in te schakelen als dienstverlener. Meteen werd ook de toelage door het Vlaams Gewest voor luchtvaartveiligheid- en beveiliging (safety & security) verhoogd van 1,2 miljoen euro per jaar naar 1,7 miljoen euro waardoor deze kost kan worden gedragen.

Daarnaast werden door de nieuwe aandeelhouders ook bijkomende investeringsmiddelen gemobiliseerd van om en bij de 10 miljoen euro. Ongeveer 7,5 miljoen euro hiervan zal in de komende 2 jaar worden gespendeerd aan een noodzakelijke modernisering van de luchthaveninfrastructuur, zoals de aanleg van een nieuwe taxibaan en de integratie van een luchthaven gebonden (industrie)zone.

Bijkomend zal ook sterk worden ingezet op een professionalisering van het management van de luchthaven alsook een rebranding van de luchthaven als premium product op het vlak van zakenluchtvaart. Op voordracht van de POM West-Vlaanderen werd hiertoe onder meer een nieuwe afgevaardigde van het dagelijks bestuur aangesteld, namelijk dhr. Dirk Van Belleghem. De luchthaven nieuwe stijl zal worden gelanceerd op een customer event in juni van dit jaar.

Filip Daem, namens het Vlaams Gewest: “Ons economisch model moet het vooral hebben van export. Het is dan ook een must dat onze West-Vlaamse bedrijven, snel en vlot toegang krijgen tot hun relevante markten. Maar nog me?e?r moeten potentie?le klanten vanuit alle continenten de snelste weg naar e?e?n van Europa’s meest dynamische regio’s aangeboden krijgen. De internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem als poort op de wereld, vormt in deze strategie om onze Vlaamse welvaart in stand te houden, dan ook een onmisbare schakel.”

Jean de Bethune, namens POM West-Vlaanderen: “Gelet op de toenemende mobiliteitsproblematiek in de Vlaamse Ruit en de congestie op en rond de luchthaven van Zaventem, vormt de luchthaven Kortrijk-Wevelgem een snel en flexibel alternatief ten gunste van de internationale bereikbaarheid van het zakenleven in de ruime regio. De POM West-Vlaanderen neemt haar verantwoordelijkheid in dit dossier als economische ontwikkelingsmaatschappij en doelstelling is om deze toekomstgerichte asset in de komende periode verder te valoriseren ten gunste van het economisch en industrieel weefsel.“

Meer info:
NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem
Ondernemingsnummer 0 633 606 374
Luchthavenstraat 1, bus 1B – 8560 Wevelgem