Nieuws | 2007 een “grand cru”
02-01-2008 (19:15)

 

Aantal zakenvluchten groeit met 18%, met aan boord 27% meer passagiers.

Niet-zakelijk verkeer status quo.

Het vliegverkeer is in zijn totaliteit in 2007 met 2% toegenomen ten opzichte van 2006 en er zijn 3% meer passagiers geteld. Het lokale verkeer, voor een groot deel scholing en training, en het vrije tijdsverkeer bleven - zoals de voorbije jaren - gewoon status quo.

Zoals bekend focust de beheersmaatschappij vooral op het segment zakenvluchten.

Men kan vaststellen dat 2007, wat die zakenvluchten betreft, met een groei van 18% een “grand cru”- jaar was en dus ruimschoots aan de verwachtingen voldoet. Zeker omdat ook 2005 en 2006 al een groei met dubbele cijfers hadden opgeleverd.

Ruim 18.300 passagiers hebben in 2007 de luchthaven Kortrijk-Wevelgem als aankomst-of vertrekpunt gebruikt, wat ruim een kwart meer is dan in 2006 en ruim de helft meer dan in 2004. Voor het eerst is de kaap gerond van 1.000 ton aan kleine goederen en onderdelen in “express”, voor ruim de helft geladen op Kortrijk-Wevelgem, voor de rest in “transit”.

De omzet aan vliegtuigbrandstof steeg met één derde tot bijna 2 miljoen liter, een record.

Hier volgen de trafiekcijfers meer in detail:

Zakelijk verkeer 2007 (Beroepsdoeleinden)

VliegbewegingenPassagiers

Binnenland

Buitenland

Totaal

Binnenland

Buitenland

Totaal

1.837   
(+16%)

3.652    (+18%)

5.489    (+18%)

3.576    (+11%)

14.767 (+31%)

18.343 (+27%)Niet-Zakelijk verkeer 2007 (Scholing-training-vrije tijd)

VliegbewegingenPassagiers

Binnenland

Buitenland

Totaal

Binnenland

Buitenland

Totaal

23.408
(-1%)

2.065   (+8%)

25.473 (+0%)

44.370 (-4%)

4.338   (+2%)

48.708 (-4%)Totaliteit van het verkeer 2007 

VliegbewegingenPassagiers

Binnenland

Buitenland

Totaal

Binnenland

Buitenland

Totaal

25.245
(+0%)

5.717   (+15%)

30.962 (+2%)

47.946 (-3%)

19.105 (+23%)

67.051 (+3%)

+-% t.o.v. 2006


Onze analyse

De groeifase, die nu al enkele jaren aanhoudt, is vooreerst te danken aan de economische dynamiek in de regio en elders in West-en Oost-Europa en aan de globalisering van de economie in het algemeen.

Maar dat de luchthaven Kortrijk-Wevelgem in de niche van de zakenvluchten een stuk sterker groeit dan de markt, duidt ook op een toegenomen aantrekkelijkheid. Die is zeker en vast ook te danken aan de volgehouden inspanningen van de bij de W.I.V. betrokken partners, met name de Zuid-West-Vlaamse gemeentebesturen, de streekintercommunales waaronder Leiedal, het Provinciebestuur van West-Vlaanderen en het Vlaams gewest, die hebben geinvesteerd in infrastructuur, uitrusting, organisatie en promotie.

Verdere toelichting

Voor extra toelichting vanwege de luchthavenexploitant: bel 056/36 20 45 (exploitatiezetel beheersmaatschappij W.I.V.), 0475/42 45 95 (voorzitter W.I.V., P. Douchy) of 0478/22 49 29 (directeur W.I.V., S. Van Eeckhoutte).