Nieuws | Persbericht 05.05.2009
05-05-2009 (10:45)

 

De financiële crisis en de economische recessie laten de luchtvaart niet onberoerd.

Wereldwijd worden zowel in het passagiers- als het vrachtverkeer procentuele verliezen genoteerd met dubbele cijfers. Op sommige vrachtluchthavens zou tot de helft minder zijn geladen de laatste zes maanden. Te weinig bezette klokvaste lijndiensten worden geschorst. Ook onze regionale luchthaven deelt in de financieel-eonomische malaise en het kan dus moeilijk een goed eerste halfjaar worden.

Evenwel zijn er een aantal opportuniteiten: de nood en de zin om nieuwe markten te exploreren, om ergens de eerste te zijn en om snel en doeltreffend te beslissen wordt wellicht nog groter dan vroeger. Wel, deze mogelijkheden worden precies door de zakenluchtvaart van en naar goed bereikbare regionale luchthavens geboden!

Eind deze winter is een studie van de Nationale Bank van België vrijgegeven: op een wetenschappelijk verantwoorde wijze zijn de sociale en economische verdiensten van deluchtvaart- en luchthavenactiviteiten in België in beeld gebracht. De studie, waar door velen naar uitgekeken werd, bevestigt het belang van de sector en van onze activiteiten en dat met dubbel gecheckte cijfers en gegevens.

Groeiperiode 2005-2008; vooruitzichten na 2009.

We blikken even terug op de vliegtuigbewegingen in Europa en bij ons de voorbije vier jaar. De luchtvaart in het algemeen kende een groeitempo van ongeveer 3,8% per jaar. Het segment van de zakenluchtvaart groeide duidelijk sneller, met name met ongeveer 7%.

De luchthaven Kortrijk-Wevelgem deelde in dit succes:

 • Professioneel vliegverkeer Kortrijk-Wevelgem in vliegtuigbewegingen:
  2005: 4.518
  2006: 4.661
  2007: 5.489
  2008: 5.620 (+24,4% t.o. 2005)
 • Professioneel vliegverkeer Kortrijk-Wevelgem in passagiersbewegingen:
  2005: 13.510
  2006: 14.494
  2007: 18.343
  2008: 17.948 (+32,8% t.o. 2005)

De crisis van 2009 leert evenwel dat groeiperiodes gemiddeld om de zeven à acht jaar eindigen en dat vaak abrupt, denk bijvoorbeeld aan september 2001. Voor de volgende 8 jaar verwacht de statistische dienst van de EU-vliegverkeersregulator Eurocontrol -na de huidige terugval- jaarlijkse groeipercentages van 3,7 à 4,7% voor zakenvluchten.

Economisch belang van de luchtvaart- en luchthavenactiviteiten in België.

De studie van de Nationale Bank van België (N.B.B.) toont aan dat de sector in België in 2006 2% van het bruto binnenlands product uitmaakte, met een toegevoegde waarde van ruim 6 miljard euro. De totale directe en indirecte tewerkstelling bedroeg 77.000 voltijds equivalenten. De luchthaven Kortrijk-Wevelgem was goed voor 146 direct en 223 indirect tewerkgestelden. (In 2008 zal dat door de toegenomen activiteit nog een tiental procent meer geweest zijn, nvdr). De directe toegevoegde waarde bedroeg 9,8 miljoen euro en de indirecte 18,7 miljoen euro, samen 28,5.

De N.B.B. stelt in zijn rapport vast dat de verhouding tussen directe en indirecte toegevoegde waarde bij ons het grootst is van alle onderzochte luchthavens; dit is te danken aan de dominantie van luchttransportactiviteit zelf, die groter dan gemiddelde opwaartse bedrijfsactiviteiten doet ontstaan.