Nieuws | Informatievergaderingen in het najaar
30-07-2006 (14:21)

 

De intercommunale neemt zich voor om in het najaar van 2006 twee informatievergaderingen te organiseren.

De eerste sessie, normaliter in september, zal het vooral hebben over de aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gevraagde steun voor het luchthavenbrandweerkorps en voor investeringen, die nodig zijn om het certificaat van internationale luchthaven te behouden. Dit uiterst belangrijk certificaat is bekomen op 21 april 2006 en laat verder internationale vliegbewegingen toe. In september keurt de Vlaamse Regering de begroting voor 2007 goed. De WIV rekent erop dat de nodige middelen voor de luchthaven zullen zijn voorzien. Het is de bedoeling dat de Provincie West-Vlaanderen daarop eveneens investeringsmiddelen gaat inschrijven. Zo kan het volledige renovatieprograma uitgevoerd worden.

Een tweede informatievergadering zal plaatsvinden in december. Tegen dan moet een business plan voor een nieuwe exploitatiemaatschappij worden ingediend bij de Vlaamse Regering: een cruciaal document.

Als zij dit business plan goedkeurt, komen de in de begroting voorziene middelen effectief beschikbaar in 2007. De Vlaamse Regering heeft in een strategische visie-nota van 2 juni 2006 voor de regionale luchthavens in Vlaanderen, de gelijke behandeling ingeschreven van Oostende, Deurne en Kortrijk-Wevelgem, wat een positieve evolutie is.

Mits een aanvaard business plan, met privé-inbreng in de exploitatie, worden op de drie luchthavens vanaf 2007 publieke veiligheidsvoorzieningen zoals luchthavenbrandweer (verder) gefinancierd en (verder) de nodige investeringen gedaan in functie van het behoud van het certificaat van internationale luchthaven. De opmaak van het business plan wordt regionaal begeleid, maar door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap besteld en uitgewerkt, via een opdracht aan een studiedienst. Voor beide informatievergaderingen zullen te gepasten tijd uitnodigingen worden verstuurd.