Nieuws | Tragische helicopterongeval van 26 december 2007
27-12-2007 (13:20)

 

Het bestuur en de directie van de intercommunale beheersmaatschappij van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem hebben met ontzetting het plotse, tragische overlijden vernomen van de familie Loetschert.

De bestuursleden en de medewerkers uiten hierbij, mede namens de ganse luchthavengemeenschap, hun gevoelens van grote droefheid en ontreddering en betuigen hun medeleven met de naasten, de vrienden en de medewerkers van de familie.

De heer en mevrouw Loetschert en hun familieleden waren zeer warme, hoffelijke, integere en alom fel gewaardeerde personen die ondernemerschap, specifiek in luchtvaart, tot hun levensstijl hadden gemaakt.

Door passie voor de luchtvaart en door een reeks van zware investeringen is op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem een prachtig bedrijf opgebouwd dat internationaal een zeer sterke reputatie heeft, wat positieve gevolgen had en heeft voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem en voor de economie en het aanzicht van de ganse streek.

Iedereen hoopt dat het levenswerk van de familie Loetschert verder kan worden gezet en zal een zeer dankbare herinnering bewaring aan deze uitzonderlijke Mensen.