Nieuws | Groener en duurzamer: de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem gaat ervoor!
04-05-2011 (12:13)

 

Airport Kortrijk-Wevelgem neemt als enige luchthaven in België deel aan een Europees project genaamd “Green Sustainable Airports” en gaat dus voor een zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijke uitbating.

Een aantal regiobesturen en een zestal kleine en middelgrote luchthavens  uit het Noordzeegebied zoals Groningen(Nederland), Bremen (Duitsland) , Southend-Kent (GB),  Oslo-Torp (Noorwegen) en Billund (centraal Denemarken), zijn met veel enthoesiasme in dit project gestapt.

Het opzet is om know how uit te wisselen en om gezamenlijk aan gerichte research te doen, om met relatief beperkte budgetten slimme oplossingen voor milieuproblemen te zoeken en die vervolgens zoveel mogelijk in de praktijk te brengen.

Het totaalbudget is 1,8 miljoen euro, onze regio steekt er 0,13 miljoen euro in, een Europese 50%-cofinanciering inbegrepen. 

In februari 2011 was er in de regio Oslo -terwijl er een blizzard woedde- een succesvol seminarie over doelmatige milieuvriendelijke winterweerbestrijding. Kortrijk-Wevelgem leerde in Skandinavië veel bij en zal dit in de praktijk kunnen omzetten, bijvoorbeeld wat de optimaal te gebruiken dooimiddelen betreft.

In mei 2011 volgt een internationale meeting in Bremen over geluidsbeperkingsprogramma’s. Kortrijk-Wevelgem zal er zijn reglementeringen en maatregelen uiteenzetten en zal luisteren naar wat de anderen zoal doen.  Brainstormsessies staan ook op het programma.

We rekenen erop om met nieuwe inzichten en technieken naar België terug te keren. 

Ter plaatse wordt gewerkt om -waar mogelijk en in samenwerking met andere besturen- enkele groenschermen te plaatsen. De know how van Groningen inzake “tree management” (de juiste boom of struik op de juiste plaats) komt hier goed van pas.

Een regionale stuurgroep bestudeert intussen het thema “absorptie van geluid en geur door slim bouwen”.

Wanneer nieuwe vliegtuigloodsen zullen worden gebouwd ter vervanging van oudere, moeten deze scoren op dat vlak en daarnaast geheel “passief” opgevat zijn.