Nieuws | Grote infrastructuurwerken - Fase 0
08-05-2019 (16:18)

 

Zoals jullie al weten staan er enkele grote veranderingen aan de luchthaven op til. Met dit schrijven willen we jullie op de hoogte stellen dat maandag 13 mei 2019 ‘fase 0’ van de werken van start zal gaan.

Na afloop van de vrij complexe gunningsprocedure en eerste gesprekken met de aannemer, nv Stadsbader, is de finale werfplanning vorige vrijdag afgesproken en met dit schrijven willen we jullie hierover informeren.

In deze fase zullen we de twee intersecties zoals aangeduid aanleggen.

De aannemer zal de nodige signalisaties voorzien en zal ten allen tijde een rijstrook vrijhouden zodat de gebouwen aan de noordzijde steeds bereikbaar blijven.
Tegelijkertijd zullen we ook beginnen met de creatie van Airside Noord, ook hier zullen we ervoor zorgen dat de gebouwen bereikbaar blijven.

De werken aan de intersecties zullen afgewerkt zijn tegen 15 juni en de volledige indienstname van de toegangscontrole voor Airside Noord is voorzien op maandag 24 juni. Hierover volgt nog verdere communicatie.

Verder vragen we ook van ieder van jullie nog een lijst van vaste medewerkers en/of piloten die zeker nood hebben aan een toegangsbadge tot Airside Noord! We vragen jullie deze lijst zo snel mogelijk ons te bezorgen, dit kan zowel per post (ILKW nv, Luchthavenstraat 1 bus 1, 8560 Wevelgem) of per email (operations@kortrijkairport.be). Zodoende kunnen we alle badges beschikbaar hebben vanaf de indiensttreding van de toegangscontrole.

Gezien er werken dienen plaats te vinden binnen de veiligheidszone, zijn we verplicht om de luchthaven gedurende een korte periode te sluiten. We zullen gebruik maken van deze noodgedwongen sluiting om gelijktijdig  een aantal andere moderniseringswerken uit te voeren.
De luchthaven zal gesloten zijn van dinsdag 11 juni 2019 tot en met zaterdag 15 juni 2019.

In de initiële faseringen waren er twee sluitingsperiodes voorzien en we streven nu naar enkel deze sluiting voor de werken aan de noordzijde.

Gelieve deze informatie ook te delen met wie het volgens u aanbelangt.

Met Vriendelijke Groeten,

Dirk Vanbelleghem
CEO ILKW nv