Nieuws | Grote noodplanoefening op 4 juni
28-05-2014 (09:17)

 

Noodplanoefening First Challenge

Het voornemen bij deze oefening is vooral om de oefening overzichtelijk te houden waarbij in hoofdzaak de 5 disciplines aan bod komen, met name brandweer, medische, politie, logistiek en pers.

Codenaam oefening

First Challenge

Tijdstip 

Woensdag 4 juni 2014 omstreeks 19.00u
Om 18:00u wordt er verzameld in het passagiersgebouw voor een algemene briefing
Pers: Mogen wij vriendelijk vragen om een fluojas mee te brengen en buitenkledij.

Locatie 

International Airport Kortrijk-Wevelgem, Luchthavenstraat 1 bus 1 te 8560 Wevelgem

Doelstellingen 

Het voornemen bij deze oefening is vooral om de oefening overzichtelijk te houden waarbij in hoofdzaak de 5 disciplines aan bod komen, met name D1 Brandweer, D2 Medische, D3 Politie, D4 Logistiek en D5 Pers. 

De oefening is voornamelijk gericht op:

 • Nagaan of er aanpassingen dienen te gebeuren aan het intern noodplan van de luchthaven 
 • Op elkaar afstemmen van de procedures van de brandweerdiensten Zone Fluvia 
 • Testen van de communicatie tussen de verschillende diensten. 
 • Nagaan in hoeverre de primaire watervoorziening toereikend is en hoe lang het duurt om de opstelling te maken 
 • Nagaan in hoeverre de aanwezige watervoorraad in de bluswagens van de luchthaven toereikend genoeg is (tot de aankomst van externe middelen) 
 • In werking stellen van Politioneel Slachtofferzorg Team Grensleie (PST) die de registratie en eerste opvang van de betrokkenen op zich neemt 
 • Activeren van discipline 5 die zich zal beperken tot een persbericht 

Volgende zaken worden geactiveerd:

 • Intern noodplan luchthaven Kortrijk-Wevelgem 
 • Uitrukprocedure brandweer Zone Fluvia
 • Luchthavenpolitie en PZ-Grensleië
 • Discipline 5 uit het gemeentelijk noodplan van de gemeente Wevelgem 
 • PST Grensleië


Het scenario 

Een zakenvliegtuig start de motoren om te vertrekken op de vliegtuigparking met 2 piloten en 3 passagiers aan boord. Op hetzelfde moment komt er een helikopter met 2 personen aan boord om te tanken. Wanneer de helikopter op de vliegtuigparking aan de grond komt, valt de staartrotor uit en verliest de piloot de controle, waardoor de heli in botsing komt met het opstartende vliegtuig. Er breekt onmiddellijk brand uit en brokstukken vliegen in het rond. Aan het vliegtuig ontstaat er een buitenbrand en rookontwikkeling binnen in het toestel.

Van “Mission accomplished” 2012 naar “First Challenge” 2014 

De vorige noodplanoefening 2012 kreeg de naam “Mission accomplished”, de naam kaderde in het afscheid van Fire Chief Stefaan Vanneste, die gedurende enkele jaren fungeerde als brandweeroverste op de luchthaven. In oktober 2012 nam ik, Thierry Verschelde de fakkel over van Stefaan als Fire Chief. Ik maakte reeds 7 jaar deel uit van het brandweerteam op deluchthaven. 

Dit is voor mij de eerste keer om de noodplanoefening te organiseren, vandaar “First Challenge”

2- jaarlijks

Een luchthaven is gebonden aan strenge regels en normen. Ook voor onze luchthaven is dit niet anders. In het kader van de “Emergency planning” (cfr. ICAO naamgeving) is de luchthaven gehouden aan het organiseren van een 2- jaarlijkse oefening. Voor deze oefening wordt vooral toegespitst op de 1ste Niettegenstaande de luchthavenbrandweer een team is dat geen deel uitmaakt van de stedelijke brandweer is het qua werking nagenoeg gelijklopend. Er wordt dagdagelijks geoefend, we werken met dezelfde soort materiaal,…
Enkel qua type opleiding en voertuigen is er een aanzienlijk verschil. Er kan gerust gesteld worden dat luchthaven en vliegtuigbrandbestrijding een specialisatie is. Het bekomen van het certificaat “Rescue & Fire Fighting Cat.6” sinds 11 juli 2013, was de officiële erkenning..
Hierdoor kan de luchthavenbrandweer geheel autonoom de eerste interventie uitvoeren op alle types zakenvliegtuigen maar zelfs op grote vliegtuigen zoals een Boeing 737!
Het is vooral aan de hand van dergelijke grote oefeningen dat de samenwerking tussen de stedelijke korpsen en “onze” luchthavenbrandweer op elkaar afgestemd worden. Enkel op deze manier kunnen mensen, middelen en procedures in elkaar vloeien tot een goed werkend geheel.
Dit alles moet een noodsituatie beheersbaarder maken. 

 

Voor verdere informatie betreffende de oefening 

Cdt. Thierry Verschelde
Brandweeroverste luchthaven Kortrijk-Wevelgem
airport.kortrijk.brandweer@skynet.be
Tel: 0477 700 344

Voor algemene informatie

Dhr. Stefaan Van Eeckhoutte
Directeur luchthaven Kortrijk-Wevelgem
airport.kortrijk.directeur@skynet.be
Tel: 056 36 20 45

Dhr. Filip Daem
Voorzitter luchthaven Kortrijk-Wevelgem
056/36.20.45