Nieuws | Archief

30-07-2006
Informatievergaderingen in het najaar

De intercommunale neemt zich voor om in het najaar van 2006 twee informatievergaderingen te organiseren. De eerste sessie, normaliter in september, zal het vooral hebben over de aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gevraagde steun voor het luchthavenbrandweerkorps en voor investeringen, die nodig zijn om het certificaat van internationale luchthaven te behouden. Dit uiterst belangrijk certificaat is bekomen op 21 april 2006 en laat verder internationale vliegbewegingen toe. In september keurt de Vlaamse Regering de begroting voor 2007 goed. De WIV rekent erop dat de nodige middelen voor de luchthaven zullen zijn voorzien. Het is de bedoeling dat de Provincie West-Vlaanderen daarop eveneens investeringsmiddelen gaat inschrijven. Zo kan het volledige renovatieprograma uitgevoerd worden. Een tweede informatievergadering zal plaatsvinden in december. Tegen dan moet een business plan voor een nieuwe exploitatiemaatschappij worden ingediend bij de Vlaamse Regering: een cruciaal...


25-07-2006
De luchthavenbrandweer

Op elke internationale luchthaven moet een geheel autonome brandweerploeg aanwezig zijn, die enkel op het luchtvaartterrein opereert. De sterkte ervan varieert volgens de types vliegtuigen die de luchthaven aandoen. Binnen de drie minuten moeten blussingswerken en evacuatie volop bezig kunnen zijn. Op Kortrijk-Wevelgem leidt de brandweeroverste sinds april 2006 een team van 14 professionele brandweerlui, allemaal afkomstig uit de regio, die zich extra bekwamen in luchtvaartbrandbestrijding. Bij vliegtuigbewegingen, af en toe ook ’s nachts, moeten steeds drie brandweerlui tegelijk aanwezig zijn. Zij bemannen een zogenaamde “crash tender” met 4000 L water en blusschuim en 180 kg bluspoeder en een tankwagen met 8000 L water extra.