Privacy disclaimer

AANVULLENDE VERKLARINGEN AANGAANDE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER (WET VAN 8 DECEMBER 1992, GEWIJZIGD OP 11 DECEMBER 1998)

Wanneer u een melding of klacht formuleert vragen we u om de relevante persoonsgegevens te verstrekken aan de luchthavenuitbater Kortrijk-Wevelgem.
Deze gegevens worden door deze enkel gebruikt om het door u gevraagde onderzoek uit te kunnen voeren.

Het is aannemelijk dat we uw bericht bewaren. Dit maakt het mogelijk uw melding/klacht  verder op te volgen en te onderzoeken en u te antwoorden.
We verzamelen of gebruiken de verkregen informatie voor geen andere doeleinden dan de behandeling van uw melding/klacht inzake de luchthavenuitbating van Kortrijk-Wevelgem.

De informatie wordt niet met andere derden gedeeld dan met de uitdrukkelijk op het klacht-/ meldingsformulier vermelde externe diensten, in het belang van het onderzoek. In bepaalde gevallen kan de informatie binnen de luchthavenuitbating gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij bieden u steeds de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op welk moment ook aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u eveneens contact met ons opnemen.